Välkommen till VVS-Konstruktioner!

Vi är ett konsultbolag inom VVS-branschen, vår affärsidé är att med kundens behov och önskemål i centrum, skapa så kostnads- och nyttoeffektiva lösningar som möjligt inom ramen för gällande lagstiftning i kombination med ett fackmannamässigt konsultansvar.

Läs mer om företaget

Pågående uppdrag

Om- och tillbyggnad av Lissgården, Bollnäs
Uppdrag: Projektering av Luftbehandling, Värme, Sanitet samt Styr- och övervakning. Yta 600 m2.
Beställare: Bollnäs Kommun

Nybyggnad av skola Kv Brandstegen, Stockholm
Uppdrag: Projektering av Luftbehandling, Värme, Sanitet samt Styr- och övervakning. Yta 12.000 m2.
Beställare: SISAB (Skolfastigheter i Stockholm)

Nya fjärrvärmeundercentraler, Akademiska Sjukhuset Uppsala
Uppdrag: Projektering av Värme, Sanitet samt Styr- och övervakning.
Beställare: Region Uppsala

Nyheter

Torsten Brickner
Torsten Brickner har gått i pension och vi tackar för hans tid hos oss. Vi hoppas att dagarna räcker till nu när han blivit pensionär!
jan 10, 2019

Kvalitets- och miljöpolicy

Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet och våra tjänster ska ha så låg miljöpåverkan som är möjligt inom ramarna för de projekt vi arbetar med.

Läs mer om vår kvalitets- och miljöpolicy >