Sjukhus

Akademiska sjukhuset, Uppsala

• Projektering vatten, avlopp, värme, kyla, ventilation för ombyggnad för mammografiavdelning.
Beställare: Landstingsservice, Landstinget Uppsala län

• Projektering vatten, avlopp, värme, kyla, ventilation. Installationssamordning. Hus B20 Ny vårdbyggnad.
Beställare: Landstingsservice, Landstinget Uppsala län

Enköpings lasarett

• Enköping. Projektering vatten, avlopp, värme, ventilation. kyla för ombyggnad för MR-kamera.
Beställare: Landstingsservice, Landstinget Uppsala län

Samarithemmet Uppsala

• Projektering vatten, avlopp, värme, kyla, ventilation för ombyggnad för mammografiavdelning.
Beställare: Landstingsservice, Landstinget Uppsala län