Välkommen till VVS-Konstruktioner!

Vi är ett konsultbolag inom VVS-branschen

» Affärsidé

VVS-Konstruktioner skall med kundens behov och önskemål i centrum, skapa så kostnads- och nyttoeffektiva lösningar som möjligt inom ramen för gällande lagstiftning i kombination med ett fackmannamässigt konsultansvar.

» Vi tillhandahåller följande tjänster

 • Projektering av värme-, sanitets- och luftbehandlingsanläggningar
 • Projektering av styr- och övervakningsanläggningar
 • Projektering medicinska gaser
 • Projektering av kylinstallationer
 • Teknisk rådgivning inom VVS
 • Energianalyser och utredningar
 • Kalkyler
 • Obligatorisk ventilationskontroll, OVK
 • Entreprenadbesiktningar av VVS-, samt styr och övervakningsanläggningar
 • Kvalitetsansvarig KA2, behörighetsnivå N
 • Projektledning
 • Injusteringar av styr- och övervakningsanläggningar
 • Injusteringar av luftbehandlingsanläggningar
 • Spårgasmätning
 • Injustering av värmesystem, kylsystem
 • Mätningar av temperatur, fukt och CO2 med datalogger.
 • Samordnad funktionsprovning
 • Kontrollantuppdrag
 • Energisamordning
 • Installationssamordning
 • CE-märkning av VVS-anläggningar  

 Pågående projekt:

» Nybyggnad av förskola Kastanjen, Stockholm

Uppdrag: Projektering av, Luftbehandling, Värme, Sanitet samt                              Styr- och övervakning. Yta 1200 m2

Beställare: SISAB (Skolfastigheter i Stockholm)


» Ombyggnad av Frans Schartau Handelsinstitut, Stockholm

Uppdrag:  Projektering av, Luftbehandling, Värme, Sanitet samt                              Styr- och övervakning. Yta 5200 m2 

Beställare: SISAB (Skolfastigheter i Stockholm)


» Framtidens Akademiska Sjukhus, Uppsala

Uppdrag: Framtagning av programhandling gällande Luftbehandling, Värme, Kyla, Sanitet, Sprinkler och Medicinska Gaser för renovering av B9 och B12 yta 60.000 m2

Beställare: Landstinget i Uppsala


» Ombyggnad av kök och matsalar Konradsberg, Stockholm

Uppdrag: Projektering av installationer för Luftbehandling, Värme, Sanitet. Köksyta 550 m2, matsalsyta 1200 m2.

Beställare: SISAB (Skolfastigheter i Stockholm)


Nyheter

 

 

 

Julgåva

dec 15, 2016 |

Företag


Praktikant i Bollnäs

dec 7, 2016 | John Björklin som studerar vid IUC i Katrineholm är i Bollnäs för sin första LIA-period.