Välkommen till VVS-Konstruktioner!

Vi är ett konsultbolag inom VVS-branschen, vår affärsidé är att med kundens behov och önskemål i centrum, skapa så kostnads- och nyttoeffektiva lösningar som möjligt inom ramen för gällande lagstiftning i kombination med ett fackmannamässigt konsultansvar.

Läs mer om företaget

Pågående uppdrag

Nybyggnad av vårdbyggnad, Hudiksvalls och Gävle Sjukhus
Uppdrag: Framtagning av programhandling gällande Luftbehandling, Värme, Kyla, Sanitet, Sprinkler, Styr- och övervakning samt Medicinska Gaser. Yta 25.000 m2 resp. 30.000 m2.
Beställare: Region Gävleborg / ÅF

Nybyggnad av förskola Kastanjen, Stockholm
Uppdrag: Projektering av, Luftbehandling, Värme, Sanitet samt Styr- och övervakning. Yta 1200 m2.
Beställare: SISAB (Skolfastigheter i Stockholm)

Ombyggnad av Frans Schartau Handelsinstitut, Stockholm
Uppdrag: Projektering av, Luftbehandling, Värme, Sanitet samt Styr- och övervakning. Yta 5200 m2.
Beställare: SISAB (Skolfastigheter i Stockholm)

Ombyggnad av kök och matsalar Konradsberg, Stockholm
Uppdrag: Projektering av installationer för Luftbehandling, Värme, Sanitet. Köksyta 550 m2, matsalsyta 1200 m2.
Beställare: SISAB (Skolfastigheter i Stockholm)

Nyheter

Ny hemsida!
Vi har nu en ny hemsida som gör det enklare att navigera med mobiltelefoner mm. feb 14, 2017

Kvalitets- och miljöpolicy

Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet och våra tjänster ska ha så låg miljöpåverkan som är möjligt inom ramarna för de projekt vi arbetar med.

Läs mer om vår kvalitets- och miljöpolicy >