Välkommen till VVS-Konstruktioner!

Vi är ett konsultbolag inom VVS-branschen, vår affärsidé är att med kundens behov och önskemål i centrum, skapa så kostnads- och nyttoeffektiva lösningar som möjligt inom ramen för gällande lagstiftning i kombination med ett fackmannamässigt konsultansvar.

Läs mer om företaget

Pågående uppdrag

Om- och tillbyggnad av Stentägtskolan, Söderhamn
Uppdrag: Projektering av Luftbehandling, Värme, Sanitet samt Styr- och övervakning. Yta 6.500 m2.
Beställare: Söderhams Kommun

Nybyggnad av skola Kv Brandstegen, Stockholm
Uppdrag: Projektering av Luftbehandling, Värme, Sanitet samt Styr- och övervakning. Yta 12.000 m2.
Beställare: SISAB (Skolfastigheter i Stockholm)

Ombyggnad av systembolagets butik i Globen, Stockholm
Uppdrag: Projektering av Luftbehandling, Värme, Sanitet samt Styr- och övervakning. Yta 1.300 m2,
Beställare: Systembolaget

Nyheter

Vi är nu certifierad för ISO 14001!
Vi har sedan tidigare varit certifierad för ISO 9001, men nu har vi även tagit steget och blivit certifierad för ISO 14001. apr 13, 2017

Kvalitets- och miljöpolicy

Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet och våra tjänster ska ha så låg miljöpåverkan som är möjligt inom ramarna för de projekt vi arbetar med.

Läs mer om vår kvalitets- och miljöpolicy >