Vi erbjuder följande tjänster:

 • Projektering av värme-, kyla-, sanitets- och luftbehandlingsinstallationer
 • Projektering av styr- och övervakningsinstallationer
 • Teknisk rådgivning, skisser och utredningar inom Energi, VVS samt styr- och övervakningsanläggningar
 • Installationssamordning
 • Kostnadskalkyler
 • CE märkning av undercentraler och fläktrum
 • Entreprenadbesiktningar av VVS samt styr- och övervakningsanläggningar
 • Sakkunnig inom energiområde
 • Flödesmätning och spårgasmätning
 • Injustering av värme-, kyl- och luftbehandlingsinstallationer
 • OVK-besiktningar
 • Energibalansberäkningar och klimatsimulering
 • Provningsledare för samordnad funktionskontroll