Sjukhus

Akademiska sjukhuset, Uppsala

• Uppdragsansvarig samt handläggare vid projektering av vatten, avlopp, sprinkler, värme, kyla, ventilation, medgas, sprinkler samt styr- och övervakning för ny komplex sjukvårdsbyggnad avsedd för onkologi, bild och funktion, operation, dialys samt vårdavdelningar. Hus J, Ny vårdbyggnad.
Beställare: Landstingsservice, Landstinget Uppsala län

• Projektering vatten, avlopp, värme, kyla, ventilation. Installationssamordning. Hus B20, Ny vårdbyggnad.
Beställare: Landstingsservice, Landstinget Uppsala län

• Projektering vatten, avlopp, värme, kyla, ventilation samt styr- och övervakning. Hus B14, Ny teknikbyggnad.
Beställare: Landstingsservice, Landstinget Uppsala län

• Projektering vatten, avlopp, värme, kyla, ventilation för 8st operationssalar. Hus B9, Centraloperation.
Beställare: Landstingsservice, Landstinget Uppsala län

• Projektering vatten, avlopp, sprinkler, värme, ventilation samt styr- och övervakning. Ny transport- och mediakulvert.
Beställare: Landstingsservice, Landstinget Uppsala län

• Projektering vatten, avlopp, sprinkler samt styr- och övervakning. Hus F11, Ny sprinklercentral
Beställare: Landstingsservice, Landstinget Uppsala län

• Projektering vatten, avlopp, värme, kyla, ventilation för ombyggnad för mammografiavdelning.
Beställare: Landstingsservice, Landstinget Uppsala län
Enköpings lasarett

• Projektering vatten, avlopp, värme, ventilation. kyla för ombyggnad för MR-kamera.
Beställare: Landstingsservice, Landstinget Uppsala län

• Projektering vatten, avlopp, värme samt styr- och övervakning för ny fjärrvärmecentral.
Beställare: Landstingsservice, Landstinget Uppsala län

Samarithemmet Uppsala

• Projektering vatten, avlopp, värme, kyla, ventilation för ombyggnad för mammografiavdelning.
Beställare: Landstingsservice, Landstinget Uppsala län