Kvalitet & Miljö

Vi är Certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

 
 
Kvalitets- och miljöpolicy

VVS-Konstruktioner skall vara ett attraktivt företag inom teknikkonsultbranschen. Vi ska verka för våra kärnvärden - bra dialog med våra beställare, hålla leveranstider, leverera genomarbetade handlingar med hög kvalitet samt ha en hög kompetens hos personalen.

Vi ska även arbeta för att vår verksamhet och våra tjänster ska ha så låg miljöpåverkan som är möjligt inom ramarna för de projekt vi arbetar med.

Detta ska vi uppnå genom att vara lyhörda för våra beställares önskemål, kritiskt granska våra handlingar innan utskick, välja produkter med låg energiförbrukning och miljöpåverkan, kontinuerligt vidareutbilda personalen och vid behov ytterligare utveckla vårt ledningssystem, samt uppfylla tillämpliga krav inom bygg- och miljölagstiftning.