Kontor

Svenska Fönster, Edsbyn

• Projektering - VVS + Kyla. Nybyggnad av kontor.
 Beställare: Svenska Fönster 

Kv. Älgen, Bollnäs

• Projektering ombyggnad för polisen, skattemyndigheten m m.
 Beställare: Dalkia Facilities Management AB

Söderhamn Energi

• Ramhandling - VVS. Nybyggnad av kontor.
 Beställare: Söderhamn Energi