Industri

Alentec, Stockholm

• Projektering Luftbehandling
Kontor och lager
Beställare: Strands luft AB       

Vallviks bruk AB, Söderhamn

• OVK-besiktningar
Beställare: Vallviks bruk AB

Blaiken Gruvan, Sorsele

• Projektering av VVS-installationer.
Byggherre: Scan Mining
Beställare: Fastec Sverige AB

Vallviks bruk AB, Söderhamn

• Projektering Luftbehandling och styr.
Ny ångturbinhall
Beställare: Vallviks bruk AB