Bostäder

Kv Framnäs, Bollnäs

• Projektering - VVS. Ombyggnad av lägenheter.
 Beställare: Bollnäs bostäder

Kv. Bonden, Bollnäs

• Projektering - Värmesystem. Ombyggnad.
 Beställare: Bollnäs bostäder

Kv. Paraden, Barkarbystaden Stockholm

• Projektering av Värme, luftbehandling och sanitet för 250 st lägenheter. Nybyggnad
 Beställare: Åke Sundvall Projekt AB